Dịch vụ tăng Real-time MP3 ZING

Dịch vụ tăng Real-time MP3 ZING
Nội dung đang được nghe nhiều nhất hiện tại. Cập nhật liên tục mỗi 10 giây.
Bảng giá:
Duy trì 500 người đang nghe / Tuần / Giá 3 Triệu VNĐ
Duy trì 1.000 người đang nghe / Tuần / Giá 5,5 Triệu VNĐ
Duy trì 1.500 người đang nghe / Tuần / Giá 8 Triệu VNĐ
Duy trì 2.000 người đang nghe / Tuần / Giá 10 Triệu VNĐ.
Chi tiết liên hệ Skype/Yahoo: hanhtrinh24h

https://www.facebook.com/sigupseo/posts/305038323015408